български english
Информационно осигуряване. Консорциуми.
Асоциацията на университетските библиотеки има за свой приоритет на дейност стимулирането на споделеното ползване на информационни ресурси между университетските библиотеки в нашата страна. Стратегическа цел е постигането на високо качество на информационно осигуряване на образователната и научната сфера.
От основаването си досега Асоциацията на университетските библиотеки инициира създаването на консорциуми между библиотеките при висшите училища за абонамент на бази данни с научна информация от водещи световни доставчици.
През настоящата година АУБ договаря с Thomson Scientific за споделено ползване на престижните научни бази данни ISI Web of Knowledge.

ISI Web of Knowledge
за ретроспективно изследване чрез търсене на цитати
 • Пълно покритие на 8 500 много влиятелни, ориентирани към изследователска дейност, списания във всяка дисциплина на науката, медицината, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката
 • Химици, нуждаещи се от достъп до нови и непознати до момента реакции и съединения, могат сега да търсят директно в Web of Knowledge

 • за актуално осведомяване, анонсиране, илюстриране на данни и индивидуализиране
 • Цялостна, базирана в Интернет – мрежа, среда, осигуряваща висококачествено съдържание, средства за достъп, анализ и управление на научна и академична информация.
 • Обединява нови технологии (свързване, търсене и индивидуализиране), за да се свърже, разшири и усъвършенства изследователската среда.
 • Преглеждане на над 4400 уеб-сайта по категории
 • Търсене на пълен текст от над 450 000 документа в тези уеб-сайтове • Доставка на документи по електронен път
  Асоциацията на университетските библиотеки предоставя услугата доставка на документи по електронен път /Electronic Document Delivery Service /DDS/. Поръчки можете да правите на адрес: aub@libsu.uni-sofia.bg.

  Вид на поръчката и обем Срок на изпълнение Цена
  Обикновена От 3 до 7 дни  
  За всяка страница   0.10 лв.
  Експресна За 24 часа  
  За всяка страница   0.20 лв.

  © 2006-2009 АУБ