български english
e-бюлетин на АУБ

Информационен бюлетин на АУБ (Проект)

Публикации от АУБ

Публикации за АУБ

Консултантска дейност. Материали

Публикации
Публикации от АУБ
Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики: Сборник с научни доклади и съобщения от научен семинар с международно участие, 18-19 октомври 2012, Варна. Състав. Таня Тодорова, Добринка Стойкова. София, За буквите - О Писменехь. 2012, 371 с.
изтегли (pdf, 13.83 MB)

Приложение на логото по информационна грамотност : Маркетингов наръчник / Йесус Лоу, Йесус Кортес; Прев. на бълг. ез. Таня Тодорова; Ред. Румелина Василева. – София: За буквите – О писменехь, 2012. 76 с.
изтегли (pdf, 2.66 MB)

Библиотечният и културен мениджмънт и информационно-комуникационните технологии: Сборник с научни доклади и съобщения от научна конференция с международно участие, 3-4 септември 2011, Бургас. Състав. Иванка Янкова, Таня Тодорова. София, За буквите – О писменехь, 2011, 304 с.
изтегли (pdf, 9.26 MB)

Тодорова, Таня. Новини от Асоциацията на университетските библиотеки // Аз буки, 2007, № 6, с. 11.

Тодорова, Таня. Университетските библиотеки и съвременното образование // Аз буки, 2006, № 22, с. 11.

Иванка Янкова. “University Libraries in Bulgaria Today”. Доклад, изнесен на 15-та годишна конференция на COBISS на тема “The Role of Libraries in Providing Transparency of Bibliographic Indicators to Identify Scientific, Professional and Pedagogical Performance in Higher Education and Research Institutions”, 29-30.11.2006 Марибор, Словения.


Янкова, Иванка. Акредитацията на университетските библиотеки в информационното общество // Доклад, изнесен на Трета научна конференция с международно участие на тема: “Книгата и “безкнижната цивилизация”, 1 ноември 2005 г., София, (под печат).

© 2006-2009 АУБ