български english
e-бюлетин на АУБ

Информационен бюлетин на АУБ (Проект)

Публикации от АУБ

Публикации за АУБ

Консултантска дейност. Материали

Публикации за АУБ
Библиотеки предпочитат електронни носители // Дума, XVIII, 2007, № 276, с. 3

Райчевски, Стоян. Новите предизвикателства пред информационното осигуряване на университетските библиотеки // Дипломатически преглед, VІ, 2006, № 2, с. 116-117.

Ушева, Надежда. Среща на вузовските библиотеки // Дума, ХVІІ, 2006, № 39, с. 14.


© 2006-2009 АУБ