български english
Публикации

Консултантска дейност. Материали

Публикации

Боряна Хаджиева. Туризъм в съвременна информационна средаЖелязко Стоянов. Рецензия за монографията „Туризъм в съвременна информационна среда“ от д-р Боряна Димитрова Янкова-ХаджиеваСилвия Станчева. Рецензия за монографията „Туризъм в съвременна информационна среда“ с автор д-р Боряна Хаджиева

© 2006-2009 АУБ