български english
Представяне на базата данни ISI Web of Knowledge
организира АУБ по покана на Аграрния университет, Пловдив.

        
На 24 април 2007 г. в Аграрния университет в град Пловдив се състоя среща, организирана от Асоциацията на университетските библиотеки и Библиотеката на Аграрния университет. Инициативата, която се проведе при любезното домакинство на директорката на библиотеката г-жа Светла Куклева и нейния екип, бе посрещната с голям интерес от академическата общност. Проявата бе открита от зам. ректорката по международното сътрудничество и връзките с обществеността проф. Анна Аладжаджиян. Присъстващите преподаватели, докторанти и научни работници проявиха специален интерес към базите данни CAB Abstracts и Science Citation Index. В представянето преобладаваха конкретните примери и демонстрации на търсения за цитирания на публикации на учени от Аграрния университет и други висши училища от Пловдив. Срещата посетиха и колеги от Пловдивския университет «Паисий Хилендарски», Техническия университет, Медицинския университет и други. В дискусията г-жа Мария Костова от Университетската библиотека «Св. Климент Охридски» сподели вече три годишния ползотворен опит в информационното обслужване с базите данни на ISI Thomson в Софийския университет.


© 2006-2009 АУБ