български english
Откриване

Презентация на
д-р Андрей Ковачев

Презентация на доц. д-р Иванка Янкова

Представяне на СИЕЛА

Презентация на Персида Рафаилова

Презентация на Симон Прат
Консорциум между университетските библиотеки

Меийно отразяване

Отразяване на Среща-разговор “Университетските
библиотеки – партньорства и лобизъм”

 

Медийно отразяване:


Информационни агенции – БTA, БГНЕС, News.dir.bg

в. “Дума” –  “Библиотеки предпочитат електронни носители” / Год. 18, № 276, 28 ноември 2007, с.

БНР, радио “Христо Ботев” – предаване “Артефир” 12.20 ч. интервю с доц. д-р Иванка Янкова – за срещата-разговор "Унверситетските библиотеки - партньорства и лобизъм" и за консорциума на университетските библиотеки

Дикова, Татяна. Университетските библиотеки да бъдат със статут, определен в закон // Аз буки, XVII, 2007, № 50, с. 2


Под печат:

в. “Аз буки” (официален орган на МОН)

сп. “Дипломатически преглед”


 

 

 

 

 

 


© 2006-2009 АУБ