български english
Откриване

Презентация на
д-р Андрей Ковачев

Презентация на доц. д-р Иванка Янкова

Представяне на СИЕЛА

Презентация на Персида Рафаилова

Презентация на Симон Прат
Консорциум между университетските библиотеки

Медийно отразяване

Отразяване на Среща-разговор “Университетските
библиотеки – партньорства и лобизъм”

 

Цветелина Димитрова и Миро Куба от Thomson Scientific представят  началото на консорциум между университетски библиотеки, членове на АУБ, за ползване на базите данни на ISI Thomson Scientific - ISI Web of Knowledge.


 

Проведената среща насочи вниманието към важността от инвестирането в съвременното информационно осигуряване на образователния и изследователския процес. Основната цел бе лобиране за ангажиране на държавните институции в подкрепа на стремежа на университетските библиотеки да предоставят престижни научни електронни ресурси за развитието на висшето образование и наука в България. Българските участници и чуждите гости още веднъж подчертаха, че както в другите европейски страни, така и в България, държавата трябва да подкрепи финансово споделеното ползване на мултидисциплинарни електронни ресурси в единна мрежа между библиотеки при висши училища и научни институти. Тази стъпка е задължителна за вписването ни в европейското единно научно и образователно пространство.

 

 

 


© 2006-2009 АУБ