български english
Откриване

Презентация на
д-р Андрей Ковачев

Презентация на доц. д-р Иванка Янкова

Представяне на СИЕЛА

Презентация на Персида Рафаилова

Презентация на Симон Прат
Консорциум между университетските библиотеки

Медийно отразяване

Отразяване на Среща-разговор “Университетските
библиотеки – партньорства и лобизъм”

Светлозар Желев представи «Нови издателски планове и продукти на  издателство СИЕЛА»


 

Персида Рафаилова – директор на библиотеката на УАСГ, по повод 65-годишнината на Университета за архитектура, строителство и геодезия изнесе презентацията «Книжните богатства от фондовете на УАСГ».


© 2006-2009 АУБ