български english
Откриване

Презентация на
д-р Андрей Ковачев

Презентация на доц. д-р Иванка Янкова

Представяне на СИЕЛА

Презентация на Персида Рафаилова

Презентация на Симон Прат
Консорциум между университетските библиотеки

Медийно отразяване

Отразяване на Среща-разговор “Университетските
библиотеки – партньорства и лобизъм”

Основен акцент в изложението на доц. д-р Иванка Янкова по темата “Университетските библиотеки – партньорство и лобизъм” бе успешното разрастване на международните връзки и сътрудничество на АУБ с Асоциацията на полските библиотеки, с Американската библиотечна асоциация, с библиотеки от Германия, Чехия, Великобритания, Румъния, Гърция, Полша и други страни, както и началото на проект с чуждестранно участие по повод Европейската година 2008 – Година на междукултурния диалог.

© 2006-2009 АУБ