български english
Откриване

Презентация на
д-р Андрей Ковачев
Презентация на доц. д-р Иванка Янкова

Представяне на СИЕЛА

Презентация на Персида Рафаилова

Презентация ISI Web of Knowledge

Консорциум между университетските библиотеки

Медийно отразяване

Отразяване на Среща-разговор “Университетските
библиотеки – партньорства и лобизъм”

Работната програма на събитието бе открита от д-р Андрей Ковачев (Регионален мениджър за Източна и Централна Европа на Elsevier) с презентация на тема «Значението на академичната информация за изследователския и образователен процес».


© 2006-2009 АУБ