български english
Откриване

Презентация на
д-р Андрей Ковачев

Презентация на доц. д-р Иванка Янкова

Представяне на СИЕЛА

Презентация на Персида Рафаилова

Презентация Симон Прат
Консорциум между университетските библиотеки

Медийно отразяване

Отразяване на Среща-разговор “Университетските
библиотеки – партньорства и лобизъм”

Срещата-разговор “Университетските библиотеки – партньорства и лобизъм” бе водена от председателя на Асоциацията на университетските библиотеки и директор на Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” - доц. д-р Иванка Янкова. Участниците във форума бяха приветствани от проф. дин Иван Илчев - Ректор на Софийския университет и от Зам. председателя на Съюза на учените в България проф. дфзн Ангел Попов.
На срещата освен директори на университетски библиотеки от София и страната, присъстваха и Ваня Грашкина – председател на СБИР, г-н Димитър Цветков – нач. отдел в Дирекция “Информационни и комуникационни технологии в образованието” и други  експерти от Министерството на образованието и науката, г-н Марин Бодаков – съветник по културните въпроси в Парламента, депутати и други гости.


© 2006-2009 АУБ