български english
за АУБ
Новини от АУБ

Новини от библиотеките

5 – 7 юни 2008 г.


Официално откриване на симпозиума


Приветствие от г-н Ендер Билар – Директор на библиотеката на Тракийския университет/ Chairman of Symposium
© 2006-2009 АУБ