български english
за АУБ
Новини от АУБ

Новини от библиотеките

5 – 7 юни 2008 г.
От 5 до 7 юни 2008 г. в Одрин, Турция се проведе Научен симпозиум “Управление на информацията и документацията и сътрудничество между библиотеките от балканските страни”/“Information/Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries”, в който взеха участие няколко представители на Асоциацията на университетските библиотеки. Международният форум бе организиран от Тракийския университет в Одрин с основен съорганизатор - Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии в София, България.

Доц. д-р Иванка Янкова – Председател на АУБ представи дейността на асоциацията в работата на секция “Библиотечни сдружения и тяхната дейност”/”Library NGOs and Their Actions” с доклада “Association of the University Libraries in Bulgaria: New Approaches for Professional Dialog”.

В работата на симпозиума взеха участие и много други колеги (индивидуални и колективни членове на АУБ). Виж на: http://infobalkan.trakya.edu.tr. Докладите от конференцията са публикувани в сборник.

© 2006-2009 АУБ