български english
за АУБ
Новини от АУБ

Новини от библиотеките

Ключови проблеми в развитието на колекциите от електронни ресурси: Ръководство за библиотеки на ИФЛА в превод на български език.

В превод на български език вече е достъпно още едно от изданията в серията Ръководства на ИФЛА.

Джонсън, Шарън и др. Ключови проблеми в развитието на колекциите от електронни ресурси: Ръководство за библиотеки / Шарън Джонсън, Оле Гунар Евенсен, Джулия Гелфанд, Гленда Ламърс, Лин Сайп, Надя Зилпър. – Хага : ИФЛА - Секция Комплектуване и развитие на колекциите, 2012. (ИФЛА. Ръководства)

Преводът е осъществен от гл. ас. д-р Румелина Василева от Университет по библиотекознание и информационни технологии. Дейността е в рамките на проект “Авторскоправни политики на библиотечните и културните институции”, Договор № ДФНИ – К01/0002 от 21.11.2012 г. с ФНИ на МОМН с ръководител доц. д-р Таня Тодорова. Предстои отпечатване и като печатно издание до края на м. октомври 2013 г.

Пълен текст (.pdf) е достъпен чрез сайта на ИФЛА - Секция Комплектуване и развитие на колекциите: http://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/publications/electronic-resource-guide-bl.pdf

© 2006-2009 АУБ