български english
за АУБ
Новини от АУБ

Новини от библиотеките

Новини от Библиотеките
28 юни 2007 г.
Университетската библиотека и издателство към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" организираха в чест на патронния празник на университета ретроспективна изложба на издадените учебници, учебни помагала, монографии, периодични издания и справочници.

28 февруари 2007 г.
В Университетската библиотека на Русенския университет се проведе среща на представители на “мини” информационно-консултативния IP Point център към библиотеката с патентни специалисти от Агенцията по интелектуална собственост IP Consulting със седалище град София.

Ноември 2006
В Централната университетска библиотека на Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров” официално бе открит Информационно-консултативен център в областта на индустриалната собственост (IP POINT).

31 октомври 2006
Библиотеката на УНСС официално откри обновената си и модернизирана сграда.

18-20.10.2006 г. Библиотека на Техническия университет – София, филиал Пловдив.
Втора среща на тема: “Новите предизвикателства пред информационното осигуряване на университетските библиотеки“.

© 2006-2009 АУБ