български english
за АУБ
Новини от АУБ

Новини от библиотеките

Новини от библиотеките

31 октомври 2006
Библиотеката на УНСС официциално откри обновената си и модернизирана сграда.

На 31 октомври 2006 г. ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Борислав Борисов откри обновената и модернизирана сграда на библиотеката. Библиотеката при УНСС вече разполага със 100 компютърни работни места с достъп до Интернет, където студентите и преподавателите могат да използват абонираните on line периодични издания и бази данни както и различни електронни справочници, речници, АПИС и други ресурси. Предоставена е възможността на място в библиотеката да се подготвят курсови и дипломни работи. Обособено е и специализирано работно място за незрящи читатели, оборудвано с компютър със специализиран софтуер и скенер. Библиотеката на УНСС е с площ от 2500 кв. м., където са разположени зала за свободен достъп и три читални със 180 седящи читателски места. На официалното откриване присъстваха академичната общност на УНСС, представители от университетските библиотеки в София и страната, от библиотеката на БАН и от други обществени библиотеки. Библиотеката е отворена всеки ден от 8.30 до 21.00 ч. и в събота от 8.30 до 16 ч.


© 2006-2009 АУБ