български english
e-бюлетин на АУБ

Информационен бюлетин на АУБ (Проект)

Публикации от АУБ

Публикации за АУБ

Консултантска дейност. Материали

Материали
Консултантска дейност. Материали

Иванка Янкова. Акредитацията на университетските библиотеки в информационното общество. Доклад, изнесен на Трета научна конференция с международно участие, организирана от СВУБИТ, на тема: “Книгата и “безкнижната цивилизация”, 1 ноември 2005 г., София.


Иванка Янкова. “University Libraries in Bulgaria Today”. Доклад, изнесен на 15-та годишна конференция на COBISS на тема “The Role of Libraries in Providing Transparency of Bibliographic Indicators to Identify Scientific, Professional and Pedagogical Performance in Higher Education and Research Institutions”, 29-30.11.2006 Марибор, Словения.


© 2006-2009 АУБ