български english
Публикации

Консултантска дейност. Материали

Консултантска дейност. Материали

Д-р инж. Искра Цветанска. Превръщането на заплахата от COVID-19 във възможност за по-отговорно опазване на документалното наследствоД-р инж. Искра Цветанска. Препоръки за безопасност на персонала, дезинфекция на книги и други колекции в библиотеките в условията на COVID-19Иванка Янкова. Акредитацията на университетските библиотеки в информационното общество. Доклад, изнесен на Трета научна конференция с международно участие, организирана от СВУБИТ, на тема: “Книгата и “безкнижната цивилизация”, 1 ноември 2005 г., София.


Иванка Янкова. “University Libraries in Bulgaria Today”. Доклад, изнесен на 15-та годишна конференция на COBISS на тема “The Role of Libraries in Providing Transparency of Bibliographic Indicators to Identify Scientific, Professional and Pedagogical Performance in Higher Education and Research Institutions”, 29-30.11.2006 Марибор, Словения.


© 2006-2009 АУБ