бр.1 / 2007      архив
Свободен достъп до on-line базата данни Web of Knowledge на ISI Thomson се предоставя за библиотеките – членове на Асоциацията на университетските библиотеки за периода 29 януари – 9 март 2007 г.
 
 
    Web of Knowledge е един от най-големите и престижни ресурси в областта на научната литература. Продукт, изграден на основата на качество, постигнато чрез строги и обективни стандарти за подбор на съдържанието, несравнима дълбочина на архивите и точно и изчерпателно търсене на информация за цитиранията. Включени са следните бази данни: Web of Science (Science Citation Index Expanded; Social Sciences Citation Index; Index Chemicus; Current Chemical Reactions; Arts & Humanities Citation Index); Current Contents Connect (Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Physical, Chemical & Earth Sciences; Engineering, Computing & Technology; Social & Behavioral Sciences; Arts & Humanities);Journal Citation Reports – Science Edition, Journal Citation Reports – Social Sciences Edition и др. 

 

  По-задълбочено. По-разширено. По-бързо.

 
    Чрез ISI Web of Knowledgе можете лесно да откриете разнообразни мултидисциплинарни източници и информация от множество издателства и географски региони. Платформата предоставя качество, гъвкавост и ефективност, които позволяват на изследователите да получат пълна и ясна картина за миналите и настоящи изследвания в интересуващата ги научна област.
    Ползвайте и новата, свободна и персонализирана опция End Note Web, която създава изключителни възможности в подкрепа на изследователската, научната и учебната дейност. End Note Web e Web-органайзер, напълно интегриран в ISI Web of Knowledge и е идеално решение за преподаватели, изследователи и студенти. End Note Web позволява:

 • Вмъкване на записи от стотици библиографски бази данни.
 • Обем над 10 000 записа на персонална страница.
 • Възможност за редактиране на записите – добавяне на забележки, ключови думи и др.
 • Възможност за използване на над 2 300 стила на цитиране и библиографско описание.
 • Cite While You Write.
 • По-лесно сътрудничество с колеги – чрез “споделяне” на папки в End Note Web.
 •         Запознайте се и с новата информация в рубриката «Новини от АУБ» и «Ново от библиотеките».
  бул. “Цар Освободител” № 15 тел.: (359-2) 846 75 84, 9308 536 тел./факс: (359-2) 846 71 70 e-mail: aub@libsu.uni-sofia.bg
  © 2006-2009 АУБ