български english
за АУБ
Председател на АУБ:
Проф. дфн Иванка Янкова
адрес:
1784 София, бул. Цариградско шосе 119

e-mail:
vania_yankova@abv.bg
Банкова сметка:
Сдружение Асоциация на университетските библиотеки
УниКредит Булбанк АД, Филиал София Аксаков
Пл. “Света Неделя” №7
1000 София, България
IBAN BG11 UNCR 7630 1022 5611 41 (BGN)
BULBANK SWIFT: UNCRBGSF
Bank account:
Association of the university libraries
UniCredit Bulbank, Branch Sofia Aksakov
7 Sveta Nedelya Sq.,
1000 Sofia, Bulgaria
IBAN BG52 UNCR 7630 1475 9120 19 (€)
SWIFT BIC: UNCRBGSF
© 2006-2009 АУБ