български english
 
„Библиотечният и културен мениджмънт и
информационно-комуникационните технологии”


(“Library and Cultural Management and ICT”)

Научна конференция с международно участие
3-4 септември 2011г., Бургаски свободен университет, гр. Бургас


Май-декември 2008 г. Асоциацията на университетските библиотеки осъществява проект с международно участие в рамките на Европейската година на културното многообразие 2008 на тема "Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство" като част от Националния проект “Къща”.5 – 7 юни 2008 г. Участие на представители на Асоциацията на университетските библиотеки в Научния симпозиум “Information/Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries” (5-7 юни), Одрин, Турция.


17 ноември 2007 г. Зала 1 на Софийски университет "Св. Климент Охридски" Среща-разговор на тема: “Университетските библиотеки - партньорства и лобизъм“.6 март 2007 г. Зала 1 на Софийски университет "Св. Климент Охридски" Среща-дискусия на теми: “Планиране и отчитане в университетските библиотеки“ и Базата данни ISI Web of Knowledge – анализ на периода на достъп и разговор за бъдещо сътрудничество.17 ноември 2006 Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” организира семинари с презентации на базите данни ISI Web of Knowledge.


29-30.11.2006 15-та годишна COBISS конференция Доц. дфн Иванка Янкова взе участие с доклад “University Libraries in Bulgaria Today” в 15-та годишна COBISS конференция на тема “The Role of Libraries in Providing Transparency of Bibliographic Indicators to Identify Scientific, Professional and Pedagogical Performance in Higher Education and Research Institutions”, 29-30.11.2006 Марибор, Словения

© 2006-2009 АУБ