български english
Студентски фотоконкурс и конкурс за есе "Моят проект по мобилност. Преживян или мечтан..."
Студентски фотоконкурс
e-mail за отзиви и мнения: aulcompetition@abv.bg
Студентски фотоконкурс
"Моят проект по мобилност. Преживян или мечтан..."
Участници
Barbora Vícenová. “The Erasmus time was the best time of my life!”
(Comenius University, Bratislava, Slovakia)

Евелин Добрев. “Междукултурният диалог е обречен на успех”
(Бургаски свободен университет, Бургас, България)

Ива Георгиева. “Студенти без бариери”
(Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, София, България)

Мариета Стефанова. “Студент в Англия!”
(Университет за национално и световно стопанство, София, България)

Радостина Казакова. “Холандия, Вагенинген и университетът”
(Аграрен университет, Пловдив, България)

Румяна Петкова. “Зелена и красива България”
(Бургаски свободен университет, Бургас, България)

Светлана Станкова. “Колкото и да сме различни по произход и култура възприемаме еднакво красотата и възможността да й се насладим заедно!”
(Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София, България)

Светлина Александрова. “Най-красивата река на Франция – Erdre!”: (Моят проект по мобилност в Нант)
(Тракийски университет, Стара Загора, България)

Цветан Георгиев. “Как се случва ЕРАЗМУС?: Знания, добро планиране и следи от мечтите ни...”
(Бургаски свободен университет, Бургас, България)

Юлий Барзов. “Път, Мъдрост и Надежда...”
(Бургаски свободен университет, Бургас, България)

Янка Георгиева. „Програмите за междууниверситетски обмен са безценна възможност за всеки млад, амбициозен и търсещ преживявания човек”
(УНСС, България; Настоящ университет: Икономически университет, Виена, Австрия)


Отличените от журито участници са:

Евелин Добрев
“Междукултурният диалог е обречен на успех”
(Бургаски свободен университет, Бургас, България)

Награда: ДИПЛОМ, Парична награда от 200 лв.; Участие в международната конференция “Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство” (16-17 ноември 2008 г.) в с. Арбанаси; публикация в сборник.

Светлана Станкова
„Колкото и да сме различни по произход и култура възприемаме еднакво красотата и възможността да й се насладим заедно!”
(Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ФЖМК, София, България)

Награда на Асоциацията на университетските библиотеки за снимката “Духът на ЕРАЗЪМ”: ДИПЛОМ, Парична награда от 50 лв.; публикация в сборник.
© 2006-2009 АУБ