български english
Студентски фотоконкурс и конкурс за есе "Моят проект по мобилност. Преживян или мечтан..."
Конкурс за есе
e-mail за отзиви и мнения: aulcompetition@abv.bg
Конкурс за есе
"Моят проект по мобилност. Преживян или мечтан..."
Участници
Anna Goral. “I lived the unforgettable”
(Institute of Information and Library Science, Jagiellonian University, Cracow, Poland)

Емилия Николова. “Пътят на моето преживяно мечтание”
(Бургаски свободен университет, гр. Бургас, България)

Красимира Русинова. “Защо не в Ягелонския университет, защо не в Краков, да, да – в Полша!”
(Университет за национално и световно стопанство, гр. София, България)

Мария Пенева. “Вярвай в мечтите си!”
(Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, България)

Мартин Петров. “Какво е да си мобилен? А какво е да си човек?”
(Бургаски свободен университет, гр. Бургас, България)

Радостина Казакова. “Холандия, Вагенинген и Университетът”
(Аграрен университет, гр. Пловдив, България)

Севинч Метова. “Затворих очи и за миг помечтах”
(Аграрен университет, гр. Пловдив, България)

Светлана Станкова. “Бърно – преживяна мечта”
(Софийски университет “Св. Климент Охридски”, гр. София, България)

Светлина Александрова. “Моят проект по мобилност в Нант”
(Тракийски университет, гр. Стара Загора, България)


Отличените от журито участници са:

Anna Goral
“I lived the unforgettable” (“Преживях незабравимото”)
(Институт за информационни и библиотечни науки, Факултет по мениджмънт и публични комуникации, Ягелонски университет, Краков, Полша)

Награда: ДИПЛОМ, Парична награда от 100 EURO; Пътуване до България и участие в международната конференция “Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство” (16-17 ноември 2008 г.) в с. Арбанаси; публикация в сборник.

Емилия Николова
“Пътят на моето преживяно мечтание”
(Бургаски свободен университет, гр. Бургас, България)

Награда на Асоциацията на университетските библиотеки: ДИПЛОМ, Парична награда от 50 лв.; публикация в сборник.
© 2006-2009 АУБ