български english
за АУБ
История

Мисия

Цели и задачи

Дейности. Прояви

Правилник. Членство

Публикации. Медийно отразяване
ПУБЛИКАЦИИ. МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ
Публикации от АУБ
Ключови проблеми в развитието на колекциите от електронни ресурси: Ръководство за библиотеки на ИФЛА в превод на български език.
Тодорова, Таня. Новини от Асоциацията на университетските библиотеки // Аз буки, 2007, № 6, с. 11.

Тодорова, Таня. Университетските библиотеки и съвременното образование // Аз буки, 2006, № 22, с. 11.

Иванка Янкова. “University Libraries in Bulgaria Today”. Доклад, изнесен на 15-та годишна конференция на COBISS на тема “The Role of Libraries in Providing Transparency of Bibliographic Indicators to Identify Scientific, Professional and Pedagogical Performance in Higher Education and Research Institutions”, 29-30.11.2006 Марибор, Словения.


Янкова, Иванка. Акредитацията на университетските библиотеки в информационното общество // Доклад, изнесен на Трета научна конференция с международно участие на тема: “Книгата и “безкнижната цивилизация”, 1 ноември 2005 г., София, (под печат).

Публикации за АУБ
Дикова, Татяна. Университетските библиотеки да бъдат със статут, определен в закон // Аз буки, XVII, 2007, № 50, с. 2
Библиотеки предпочитат електронни носители // Дума, XVIII, 2007, № 276, с. 3
Райчевски, Стоян. Новите предизвикателства пред информационното осигуряване на университетските библиотеки // Дипломатически преглед, VІ, 2006, № 2, с. 116-117.

Ушева, Надежда. Среща на вузовските библиотеки // Дума, ХVІІ, 2006, № 39, с. 14.

Електронни медии
 • 28 ноември 2007 г., Радио “Христо Ботев”, предаване “Арт ефир”. Интервю с доц. дфн Иванка Янкова - за срещата-разговор "Университетските библиотеки - партньорства и лобизъм" и за консорциума на университетските библиотеки.

 • 17 ноември 2006 г., Евроком. Централни новини. Отразяване на семинарите с презентации на базите данни ISI Web of Knowledge във Физическия факултет и в Централната университетска библиотека.

 • 19 октомври 2006 г.,Евроком, Пловдив. Отразяване на втората среща “Новите предизвикателства пред информационното осигуряване на университетските библиотеки” с представяне на базата данни Web of Knowledge от г-н Миро Куба. Информация и за новия сайт на АУБ.

 • 24 май 2006 г. БНР, Програма “Хоризонт”. Интервю с доц. дфн Иванка Янкова за съвременното развитие на университетските библиотеки и тяхното участие в Националната библиотечна седмица.

 • 22 май 2006 г. БНР, Програма “Нощен Хоризонт”. Гост в студиото доц. дфн Иванка Янкова по повод премиерата на монографията “Модерната библиотека” и участието на Университетската библиотека и на Асоциацията на университетските библиотеки в Националната библиотечна седмица.

 • 16.02.2006 г. Отразяване на първата среща на тема: "Новите предизвикателства пред информационното осигуряване на университетските библиотеки" с презентация на базите данни OVID Technologies с участието на г-н Винсент Масен, регионален мениджър за Източна Европа.

 • 16.02.2006 г., BBT – Сутрешен блок. Гост в студиото доц. дфн Иванка Янкова – Председател на АУБ. Разговор за АУБ и организираната проява на тема: "Новите предизвикателства пред информационното осигуряване на университетските библиотеки" с презентация на базите данни OVID Technologies с участието на г-н Винсент Масен, регионален мениджър за Източна Европа.

 • 16.02.2006 г., BBT – репортаж в Централните новини.

 • 16.02.2006 г., ЕВРОКОМ – репортаж в Централните новини.

 • 16.02.2006 г., Радио “Христо Ботев”, предаване “Арт ефир”. Интервю с доц. дфн Иванка Янкова.

 • Отзиви
  Поздравление от д-р Ваня Добрева – заместник-министър в Министерството на образованието и науката.

  Писмо до АУБ от Проф. Анастас Славчев - ректор на АМТИИ-Пловдив

  Писмо до АУБ от Доц. д-р инж. Илия Немигенчев - ректор на ТУ-Габрово
  © 2006-2009 АУБ