български english
за АУБ
История

Мисия

Цели и задачи

Дейности. Прояви

Правилник. Членство

Публикации. Медийно отразяване
МИСИЯ

Асоциацията на университетските библиотеки в България съдейства за подобряване и развитие на библиотечно-информационното обслужване в сферата на висшето образование в България, за укрепване на професионалната общност на университетските библиотеки и за утвърждаване на активната им роля в информационното общество.

© 2006-2009 АУБ