български english
за АУБ
История

Мисия

Цели и задачи

Дейности. Прояви

Правилник. Членство

Публикации. Медийно отразяване
ДЕЙНОСТИ. ПРОЯВИ
Консултантска дейност. Материали.
Иванка Янкова. Акредитацията на университетските библиотеки в информационното общество. Доклад, изнесен на Трета научна конференция с международно участие, организирана от СВУБИТ, на тема: “Книгата и “безкнижната цивилизация”, 1 ноември 2005 г., София.

Иванка Янкова. “University Libraries in Bulgaria Today”. Доклад, изнесен на 15-та годишна конференция на COBISS на тема “The Role of Libraries in Providing Transparency of Bibliographic Indicators to Identify Scientific, Professional and Pedagogical Performance in Higher Education and Research Institutions”, 29-30.11.2006 Марибор, Словения.


Участие в национални конференции и семинари
17-18.02.2005 г. First International Conference on Information Systems&DataGrids, organized by the University of Sofia. Участие на доц. дфн Иванка Янкова.

31.03.2005 г. Семинар на тема: “Използване на публичната информация - европейски тенденции и перспективи в България”, финансиран по програмата eContent на Европейския съюз.

12.04.2005 г. Работна среща-дискусия: “Българските библиотеки по пътя към Европейския съюз”, организирана от СВУБИТ и с участието на директорите на регионалните и универсални научни библиотеки и на председателя на Асоциацията на университетските библиотеки.

26.05.2005 г. Национален семинар по електронно обучение по инициатива на ръководството на проекта “Български виртуален университет”.

28.06.2005 г. Семинар на тема: “Членството на България в Европейския съюз и нашите очаквания за промените в страната ни след присъединяването”, организиран от Фондация “Хоризонти”.

01.11.2005 г. Научна конференция: “Книгата и “безкнижната” цивилизация”, организирана от СВУБИТ, издателство “Захарий Стоянов”, Националния дворец на културата и Националния център за книгата при Министерството на културата. Участие на доц. дфн Иванка Янкова с доклад на тема: “Акредитацията на университетските библиотеки в информационното общество”.

02.11.2005 г. Семинар-дискусия: “Интеграцията на незрящите в информационното общество”, организиран от “Тайм-екопроекти”.

02.12.2005 г. Международна конференция на тема: “Връзката между университетските изследвания и предприемачеството - новата социална роля на университетите в Югоизточна Европа”, организирана от Австрийския институт за наука и изследвания.

Международна дейност
5 – 7 юни 2008 г. Участие на представители на Асоциацията на университетските библиотеки в Научния симпозиум “Information/Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries” (5-7 юни), Одрин, Турция.

15-та годишна COBISS конференция на тема “The Role of Libraries in Providing Transparency of Bibliographic Indicators to Identify Scientific, Professional and Pedagogical Performance in Higher Education and Research Institutions”, 29-30.11.2006 Марибор, Словения
Участие на доц. дфн Иванка Янкова.

Май 2005 г. 12 международна конференция на тема: “Библиотеките и информационните ресурси в съвременния свят на науката, културата и образованието”, Крим, 2005.
Yankova, Ivanka, Stoyan Dentchev. Model of cooperation between library education and university libraries.

23 - 29.06.2005 г. Годишна конференция на Американската библиотечна асоциация - American Library Association (ALA), Чикаго, САЩ.
Участие на доц. дфн Иванка Янкова.

Презентации. Образователни инициативи.
6 март 2007 г. Зала 1 на Софийски университет "Св. Климент Охридски" Среща-дискусия на теми: “Планиране и отчитане в университетските библиотеки“ и Базата данни ISI Web of Knowledge – анализ на периода на достъп и разговор за бъдещо сътрудничество.
 
18-20 октомври 2006 г. В Библиотеката на Техническия университет - филиал Пловдив, се състоя втора среща “Новите предизвикателства пред информационното осигуряване на университетските библиотеки”.

4-6.04.2006 г. Презентации на базите данни за научна литература SCOPUS от г-н Андрей Ковачев, мениджър по продажбите за Източна Европа. Проявите се състояха на:

16.02.2006 г. Първа среща на тема: “Новите предизвикателства пред информационното осигуряване на университетските библиотеки“ и презентация на базите данни OVID Technologies с участието на г-н Винсент Масен, регионален мениджър за Източна Европа.

18.03.2005 г. Презентация на библиографскитe бази за научни публикации SCOPUS, с участието на г-жа Памела Тауберт и д-р Андрей Ковачев. Обучение на библиотечни специалисти за работа с базите данни SCOPUS.

Участие в събития, организирани от библиотечната общност
15-21.05.2006 г. Участие на Асоциацията на университетските библиотеки в Националната библиотечна седмица, организирана по инициатива на Съюза на библиотечните и информационните работници. Организиран бе ден на отворените врати във вузовските библиотеки под мотото “Университетските библиотеки и съвременното образование”.


© 2006-2009 АУБ