български english
“Планиране и отчитане в университетските библиотеки“

"Базата данни ISI Web of Knowledge – анализ на периода на достъп и разговор за бъдещо сътрудничество".

“Планиране и отчитане в университетските библиотеки“ и Базата данни ISI Web of Knowledge – анализ на периода на достъп и разговор за бъдещо сътрудничество.
Втората основна тема на срещата бе свързана с базата данни ISI Web of Knowledge – анализ на периода на достъп и разговор за бъдещо сътрудничество. Участиците в срещата проведоха разговор за създаване на университетски библиотечен консорциум. Неговата мисия, цели, задачи и критерии за членство представи доц. д-р Ив. Янкова. Предложения за име на консорциума очакваме на адрес: aub@libsu.uni-sofia.bg.
 

Една от основните цели на консорциума на университетските библиотеки е споделянето на информационни ресурси за подпомагане на научноизследователската работа и обучението. На срещата се инициира подготовката за общо закупуване на мултидисциплинарната база данни на ISI Thomson - Web of Knowledge. Представена бе методология за определяне на таксите на библиотеките – участнички в споделеното ползване на Web of Knowledge с презентация на Димитър Кътовски.Срещата завърши с интересното предложение на г-жа Мариана Петева – директор на библиотеката на Шуменския университет “Еп. Константин Преславски” през следващата академическа година АУБ да организира научна конференция по проблемите на дигитализацията на славянската ръкописна и старопечатна книга.

Очакваме и други предложения и идеи за инициативи на Асоциацията на университетските библиотеки!

Писма за интерес изпращайте до 31 март 2007 по пощата на адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител 15, Университетска библиотека “Св. Климент Охридски” или на адрес: aub@libsu.uni-sofia.bg
 
© 2006-2009 АУБ