български english
“Планиране и отчитане в университетските библиотеки“

"Базата данни ISI Web of Knowledge – анализ на периода на достъп и разговор за бъдещо сътрудничество."

Отразяване на среща-дискусия по темите: “Планиране и отчитане в университетските библиотеки“ и Базата данни ISI Web of Knowledge – анализ на периода на достъп и разговор за бъдещо сътрудничество.

        
Срещата бе открита от доц. д-р Иванка Янкова – председател на АУБ. Официално приветствие към участниците отправи проф. дфн Александър Федотов – Зам. Ректор на Софийския университет и Председател на Библиотечния съвет на Университетската библиотека.

ПЪРВА ТЕМА

ВТОРА ТЕМА


© 2006-2009 АУБ