български english
за АУБ
Новини от АУБ

Новини от библиотеките

28 юни 2007 г.
Университетската библиотека и издателство към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" организираха в чест на патронния празник на университета ретроспективна изложба на издадените учебници, учебни помагала, монографии, периодични издания и справочници.
Гости на тържеството бяха: г-н Веселин Златев – кмет на Община Шумен, г-н Шон Грифин – директор на изследователската програма по специално образование и ръководител на Департамента за научни изследвания към колежа в Дъблин “Св. Николас Монтесори”, Ирландия, г-н Валентин Върбанов – директор на Фирма “Телепол”, г-н Ивайло Савов – директор на Радио “Шумен”, доц. д-р Добромир Добрев – началник на Регионален инспекторат по образованието в Шумен, г-н Фикрет Индже и генерал Динев – АЛКОМЕТ АД.
Като председател на Издателския съвет ректорът на Университета проф. дфн Добрин Добрев и ръководителят на библиотеката и издателството Мариана Петева представиха изложбата, която е доказателство за интелектуалния потенциал и научното развитие на преподаватели и студенти. От циклостилните издания в началния период до луксозните книги, издателство “Епископ Константин Преславски” печели все повече популярност сред университетските среди и широката общественост. Годишно днес се издават около 70 заглавия. От научните поредици най-известни са: “Епископ-Константинови четения”; “Преславска книжовна школа”; “Глубины книжни”, сп. “Любословие”; годишниците на основните структурни звена; сборници от различни научни форуми.

Като единна организация в рамките на шуменския университет, библиотеката и издателството изработиха сайт, с който участваха в проект на СБИР и Британския съвет в България, и спечелиха специализиран софтуер за незрящи.

© 2006-2009 АУБ