български english
за АУБ
Новини от АУБ

Новини от библиотеките

28 февруари 2007 г.
На 28.02.2007 г. в Университетската библиотека на Русенския университет се проведе среща на представители на “мини” информационно-консултативния IP Point център към библиотеката с патентни специалисти на Агенцията по интелектуална собственост IP Consulting със седалище град София. Проведена бе дискусия по защитата и управлението на индустриалната собственост и бе обменена актуална информация.
Агенцията търси партньорството на Русенския университет и на неговия IP Point център с цел популяризиране на своята дейност. Направено бе и дарение на книги, брошури и рекламни материали, свързани със защитата на правата на интелектуалната собственост. Патентоването и патентните анализи са неделима част от дейността на преподаватели, асистенти, докторанти, научни сътрудници и др. Те са важни и за работата на утвърдените специалисти, собственици, управители на фирми и предприемачи в региона. Изданията могат да се ползват в “мини” информационно-консултативния IP Point център към Университетската библиотека на Русенския университет.


                 

                 
© 2006-2009 АУБ