български english


адрес:
1784 София,
бул. Цариградско шосе 119

e-mail:
vania_yankova@abv.bg
Партньори
НОВИНИ

НОВО! В Рубрика "Публикации" можете да намерите сборниците от последните конференции и семинари, организирани с участието на АУБ, както и други полезни издания.

МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ 2014

Четиринадесетата национална научна конференция
"Библиотеки - четене - комуникации"
с международно участие

“Библиофилството - традиции
и национална култура”

17-18 ноември 2015 г.,
Народна библиотека "Петко Р. Славейков" - Велико Търново

Организатори:
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,
Народна библиотека "Петко Р. Славейков",
Асоциация на университетските библиотеки (АУБ)

През м. май 2014 г. Асоциацията на университетските библиотеки стана асоцииран член на Европейската асоциация по библиотечно-информационно образование и изследвания (European Association for Library and Information Education and Research, EUCLID: http://euclid-lis.eu/).

ПОКАНА за участие в International Conference on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions, September 18-20, 2014, Turkey, на която АУБ е подкрепяща организация.

НОВИНА: Ключови проблеми в развитието на колекциите от електронни ресурси: Ръководство за библиотеки на ИФЛА в превод на български език.

Семинари за дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство.

"Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще:
Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия"

("Digital Present and Digital Future:
Economic, Cultural, Educational, Legal and Technological Impacts")

Научна конференция с международно участие
9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел София

Заповядайте!

УниБИТ осъществява проект за дистанционно обучение на специалисти за библиотечната, културната и издателската сфера по проект "Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство" с Договор № BG051PO0001-4.3.04-0039, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейски социален фонд на ЕС.

Научен семинар с международно участие на тема:
“Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики”
18-19 октомври 2012 г.,
Университетска библиотека на Икономически университет - Варна


Организатори:
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Асоциация на университетските библиотеки (АУБ),
Университетска библиотека на Икономически университет – Варна,
Библиотека при Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”

Заповядайте!

Предстоящ научен форум в областта на информационния мениджмънт - 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World,
September 19-21, 2012, Ankara, Turkey.
„Библиотечният и културен мениджмънт и
информационно-комуникационните технологии”


(“Library and Cultural Management and ICT”)

Научна конференция с международно участие
3-4 септември 2011г., Бургаски свободен университет, гр. Бургас
АКАДЕМИЧЕН ДЕН ЗА ХОРА 50+

8 юни 2011, сряда, 9.30-16.00, УНИБИТ, зала 206

Организатори:
Университет по библиотекознание и информационни технологии
и Асоциация на университетските библиотеки

www.dasun.eu
10 години
АУБ!
Заповядайте на семинар на тема:
„Електронните библиотеки и единното
европейско образователно пространство”
16 декември 2010 г., 15.00 ч.,

Столична библиотека, Зала “Вяра”
17.00 ч. - празничен коктейл в Пиано-бар,
Столична библиотека.

Посвещава се на 10 години от създаването на
Асоциацията на университетските библиотеки (АУБ)
Втора научна конференция с
международно участие
на тема
„Библиотечният мениджмънт –
научни и практически аспекти”
26-27 ноември 2009 г., ДИПКУ, гр. Варна

организират
Асоциацията на университетските библиотеки (АУБ)
и Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” и Библиотека
Асоциацията на университетските библиотеки осъществява проект с международно участие в рамките на Европейската година на културното многообразие 2008 на тема "Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство" като част от Националния проект “Къща”.
Международна конференция "Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство"
Студентски фотоконкурс и конкурс за есе "Моят проект по мобилност. Преживян или мечтан..."
Сайт "Университетските библиотеки - мост към единното европейско образователно пространство" »

“Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини”
Този проект се съфинансира от ЕС и бюджета на Република България по договор № BG 2005/017-353.10.01-3.89

5 – 7 юни 2008 г. Участие на представители на Асоциацията на университетските библиотеки в Научния симпозиум “Information/Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries” (5-7 юни), Одрин, Турция.
Асоциацията на университетските библиотеки организира среща-разговор “Университетските библиотеки – партньорства и лобизъм” на 27 ноември 2007 г. от 10.30 ч. в Зала 1 на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Във връзка с консорциума на университетските библиотеки за абонамент и доставка на електронни бази данни са изпратени уведомителни писма до членовете на Асоциацията на университетските библиотеки.
Информираме ви, че е отворена първата конкурсна сесия за 2007 г. за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” на Министерство на културата. Крайният срок за подаване на проекти е 4 юни 2007 г.
 
НОВИНИ
Следете за всичко актуално, свързано с инициативи на Асоциацията на университетските библиотеки.
ЗА АУБ
Запознайте се с мисията, основните задачи, цели и програмата на Асоциацията на университетските библиотеки. На e-mail: aub@aub-bg.org очакваме вашите идеи, препоръки и предложения.
УСЛУГИ
Ползвайте услугите и ресурсите, които ви предоставят библиотеките - членки на Асоциацията на университетските библиотеки.
КАЛЕНДАР
Научете за предстоящите прояви, организирани от АУБ.
ИЗДАНИЯ
Ползвайте актуални публикации, свързани с библиотечно-информационната сфера и със съвременното развитие на университетските библиотеки.
ВРЪЗКИ
Предлагаме ви полезни връзки към библиотеки, информационни центрове, библиотечни сдружения у нас и по света.
© 2006-2009 АУБ